Cinema Uci Cinemas Pesaro

Indirizzo: - Telefono: 892960 - Pesaro, PU

share
Film in programmazione Cinema Uci Cinemas Pesaro
 • SALA: Sala 1 POSTI: 195
Codice 999
 • ORARI: 17.10
 • PREZZI: 7,00
 • SALA: Sala 1 POSTI: 195
La foresta dei sogni
 • ORARI: 21.20
 • PREZZI: 8,50
 • SALA: Sala 2 POSTI: 195
The Dressmaker - Il diavolo è tornato
 • ORARI: 17.50 / 21.10
 • SALA: Sala 3 POSTI: 195
Fuga dal pianeta Terra
 • ORARI: 17.15
 • SALA: Sala 3 POSTI: 195
Nonno scatenato
 • ORARI: 21.00
 • SALA: Sala 4 POSTI: 140
La coppia dei campioni
 • ORARI: 16.40
 • SALA: Sala 4 POSTI: 140
Codice 999
 • ORARI: 21.20
 • SALA: Sala 5 POSTI: 195
Zeta
 • ORARI: 17.40
 • SALA: Sala 5 POSTI: 195
La coppia dei campioni
 • ORARI: 20.55
 • SALA: Sala 6 POSTI: 195
Il Libro della Giungla
 • ORARI: 17.30 / 20.30